Här hittar du information om hur du rapporterar en avvikelse. Beroende vilken typ av avvikelse du behöver rapportera finns länkar här till Lex Maria, Medicinteknisk avvikelse och verksamhetsrelaterad avvikelse.