Här hittar du information om hur du rapporterar en avvikelse. Beroende vilken typ av avvikelse du behöver rapportera finns länkar här till Lex Maria, Medicinteknisk avvikelse och verksamhetsrelaterad avvikelse.

Vi avvikelse gällande order/leverans kontakta även orderservice på telefon 08-5788 5200 alt order.hjalpmedelsservice@sodexo.com.