Information och blankett för anmälan enligt Lex Maria finnas att hämta här.