Avvikelsen kan gälla fel på produkt, fellevererad produkt (fel artikel, fel antal, fel leveransadress), försenad leverans enligt avtal eller utebliven leverans.

Avvikelsen kan också gälla ärendehantering, bemötande, service, tillgänglighet eller annat som du som kund inte är nöjd med.

Använd Sodexos formulär för att rapportera in avvikelsen: Avvikelserapport.
Fyll i aktuella delar och klicka på ”Skicka” för att sända informationen till oss.

Avvikelsen registreras och vidarebefordras via e-post till ansvarig handläggare på Hjälpmedelsservice. Kopia skickas också till dig som rapportör, där avvikelsens referensnummer och namn på ansvarig handläggare framgår.

Senast inom 10 dagar blir du kontaktad av ansvarig handläggare för åtgärd.

Vi avvikelse gällande order/leverans kontakta även orderservice på telefon 08-5788 5200 alt order.hjalpmedelsservice@sodexo.com