Korttidsförskrivning är en förskrivning med samma förskrivaransvar som övriga förskrivningar. Den enda skillnaden mot övrig förskrivning är att korttidsförskrivning har avgift och används vid tillfälliga behov av hjälpmedel, max 6 månader. Det kan t ex vara funktionsnedsättning vid frakturer, operationer och liknande.
Förskrivning krävs om behovet kvarstår efter sex månader.

Korttidsförskrivning görs i Beställningsportalen.

Barn och vuxna med varaktiga funktionshinder men med tillfälligt behov av specifikt hjälpmedel erlägger ingen avgift. Vid beställning i Beställningsportalen anges det.

Korttidsförskrivning av hjälpmedel levereras i mån av tillgång. Acceptera likvärdig artikel för att säkerställa att ett hjälpmedel kan hämtas/levereras.
Dessa hjälpmedel hyrs ut till brukaren månadsvis per hjälpmedel. 
Högkostnadsskydd gäller. Brukaren ska under loppet av ett år inte betala mer än 2000 kronor i avgifter och hyresavgifter. Transportkostnader ingår inte i högkostnadsskyddet.

Prislista för korttidsförskrivning>

Vid korttidsförskrivning hämtar och lämnar brukaren själv hjälpmedlet.
Om transport görs till eller från Hjälpmedelsservice debiteras gällande transportkostnad.
För information om kostnad och leveranstillfälle kontakta vår reception tfn 08- 5788 5200.

Innan hämtning skall brukaren eller förskrivaren kontakta Hjälpmedelsservice för att förvissa sig om att hjälpmedlet finns att lämna ut.