Korttidsförskrivning är en förskrivning med samma förskrivaransvar som övriga förskrivningar. Den enda skillnaden mot övrig förskrivning är att korttidsförskrivning har avgift och används vid tillfälliga behov av hjälpmedel, max 6 månader. Det kan t ex vara funktionsnedsättning vid frakturer, operationer och liknande.
Förskrivning krävs om behovet kvarstår efter sex månader.

Korttidsförskrivning görs i Beställningsportalen.

Barn och vuxna med varaktiga funktionshinder men med tillfälligt behov av specifikt hjälpmedel erlägger ingen avgift. Vid beställning i Beställningsportalen anges det.

Korttidsförskrivning av hjälpmedel levereras i mån av tillgång. Acceptera likvärdig artikel för att säkerställa att ett hjälpmedel kan hämtas/levereras.
Dessa hjälpmedel hyrs ut till brukaren månadsvis per hjälpmedel. 
Högkostnadsskydd gäller. Brukaren ska under loppet av ett år inte betala mer än 2000 kronor i avgifter och hyresavgifter. Transportkostnader ingår inte i högkostnadsskyddet.

Prislista för korttidsförskrivning>

Beställning av inbetalningskort vid korttidsförskrivning, Norra Länet:

LSF Ekonomi
Redovisningssektionen
08-737 31 17
08-737 30 97

Vid korttidsförskrivning hämtar och lämnar brukaren själv hjälpmedlet.
Om transport görs till eller från Hjälpmedelsservice debiteras gällande transportkostnad.
För information om kostnad och leveranstillfälle kontakta vår reception tfn 08- 5788 5200.
Innan hämtning bör brukaren eller förskrivaren kontakta Hjälpmedelsservice för att förvissa sig om att hjälpmedlet finns att lämna ut.