Här hittar du våra konsultationsblanketter:

Beställning Konsultation Taklyft
Bilaga Sittproblematik
Konsultation Bilanpassning
Konsultation Tyngdtäcken
Dag-och nattbok UTAN tyngdtäcke
Dag- och nattbok MED tyngdtäcke
Förskrivarens bedömning och utvärdering
Konsultation Elrullstol Drivaggregat
Bedömningsunderlag inför förskrivning av elrullstol
Uppföljningsunderlag av förskriven elrullstol
Konsultation Hygien, gång och träning
Konsultation Manuella inkl Sittbilaga
Konsultation Mobil lyftsele / Överflyttningshjälpmedel
Konsultation Omgivningskontroll, personliga nödlarm och underarmsstöd
Konsultation Specifika barnhjälpmedel
Konsultation Sängar och madrasser
Konsultation Ätapparat
Checklista utprovning med ortopedfirmor

Har din enhet Take Care och om samtycke finns skickar du in konsultationen där. I annat fall skickas den in via fax alt brev. Faxnr:  08-5788 5210 alt. Sodexo Hjälpmedelsservice, Rissneleden 6, 174 53 SUNDBYBERG