När behovet av hjälpmedlet upphört ska det återlämnas.

För att återlämna/beställa hämtning av hjälpmedel använd följande blankett:
Återlämning av hjälpmedel

Blanketten mailas till Orderservice


Om produkten är felaktig eller felbeställd skall orderservice först kontaktas och därefter ska produkten returneras. Dessa blanketter ska användas och ska skickas tillbaka tillsammans med produkten.

Retur av reklamerad produkt
Retur av felbeställd produkt

Maila till Orderservice alternativt ring till 08-5788 5200

Blanketterna skickas tillsammans med produkten till:
Sodexo Hjälpmedelsservice
att: Arbetsledare Lager
Bruttovägen 9
175 43  Järfälla
OBS! Märk sändningen med ”Retur reklamerad/felbeställd produkt”