För att returnera ett reklamerat hjälpmedel använd följande blankett:
Retur av reklamerat hjälpmedel

Blanketten skickas tillsammans med produkten till:
Sodexo Hjälpmedelsservice
att: Arbetsledare Lager
Rissneleden 6
174 53 SUNDBYBERG
OBS! Märk sändningen med ”Retur reklamerat hjälpmedel”

 

För att återlämna/beställa hämtning av hjälpmedel använd följande blankett:
Återlämning av hjälpmedel

Blanketten mailas till Orderservice alt faxas till 08-5788 5210