För beställning av specialanpassad produkt använd följande blankett:
Specialanpassad produkt

Blanketten mailas till Orderservice alternativt faxas till  08-5788 5210.
OBSERVERA! Om personnummer anges i beställningen måste den faxas in.