Här kan du chatta med Orderservice om frågor som rör order, leveranser, hämtning och madrassreparationer.

Tänk på att av sekretesskäl inte uppge personnummer. Om du uppger personnummer är vi tyvärr förhindrade att svara på dina frågor.