Kort info om utbildningen:

  • Kursen syftar till att öka kunskap hos förskrivare om förskrivningsprocessen.
  • Vi berör regelverk, beställningar, rutiner kring utprovningar samt konsulents, teknikers och förskrivares roller och ansvar från behovsbedömning till uppföljning.
  • Vi visar även runt i receptionen och utprovningsdelen av Sodexos lokaler

Till vilka vänder sig utbildningen:

  • Arbetsterapeuter
  • Sjukgymnaster/Fysioterapeuter
  • Distriktssköterskor
  • Sjuksköterskor

Utbildningstillfällen: (Anmäl dig genom att klicka på länken för det datum som passar, anmälan är bindande)

Kursansvarig hjälpmedelskonsulent:

Anna Bodin 08-5788 3642

Utbildningen hålls på Sodexo Hjälpmedelsservice, Rissneleden 6, 174 53 SUNDBYBERG