Kort info om utbildningen:

  • Kursen syftar till att öka kunskap hos förskrivare om förskrivningsprocessen.
  • Vi berör regelverk, beställningar, rutiner kring utprovningar samt konsulents, teknikers och förskrivares roller och ansvar från behovsbedömning till uppföljning.
  • Vi visar även runt i receptionen och utprovningsdelen av Sodexos lokaler

Till vilka vänder sig utbildningen:

  • Arbetsterapeuter
  • Sjukgymnaster/Fysioterapeuter
  • Distriktssköterskor
  • Sjuksköterskor

Utbildningstillfällen: (Anmälan öppnar 1 septbember 2020)

  • 4 november 2020 kl 08:30 – 12:00

Kursansvarig hjälpmedelskonsulent:

Anna Bodin

Utbildningen hålls på Sodexo Hjälpmedelsservice