Kort info om utbildningen:

  • Utbildningen syftar till att öka kunskap hos förskrivare om förskrivningsprocessen
  • Vi berör regelverket, Beställningsportalen, förskrivaransvar från behovsbedömning till uppföljning, rutiner kring hur utprovning efterfrågas och genomförs samt konsulents och teknikers roller
  • Rundvandring i Sodexos reception och utprovningsrum

 

Till vilka vänder sig utbildningen:

  • Arbetsterapeuter
  • Sjukgymnaster/Fysioterapeuter
  • Distriktssköterskor
  • Sjuksköterskor

 

Utbildningstillfällen: 

 

Kursansvarig hjälpmedelskonsulent:

Anna Bodin 08-5788 3642

Utbildningen hålls på Sodexo Hjälpmedelsservice, Rissneleden 6, 174 53 SUNDBYBERG