Hitta information om nedanstående rutin genom att klicka på respektive länk.

Flytt till annat län/landsting

Byte av hjälpmedelscentral

Korttidsförskrivning och uthyrning

Skadat eller stulet hjälpmedel

Återlämning av hjälpmedel