Bashjälpmedel
Bashjälpmedel (t.ex. toalettstolsförhöjning, badbräda och gånghjälpmedel) lämnas på närmaste Vårdcentral eller hos Sodexo Hjälpmedelsservice receptionen, Rissneleden 6 i Sundbyberg.

Personligt förskrivna hjälpmedel
Skrymmande hjälpmedel (t.ex. rullstolar, duschstolar på hjul, golvlyftar, sängar, sängdävert, el-ryggstöd samt vissa barnhjälpmedel) hämtas utan kostnad av oss i hemmet. Finns bashjälpmedel går de med samma transport. Brukaren/anhörig ringer Orderservice 08-5788 5200 och beställer hämtning. Förskrivare beställer hämtning i Portalen eller använder blanketten Återlämning av hjälpmedel

Hyrhjälpmedel för tillfälligt behov (max 6 månader)
Uppsägning av hyran och återlämning av hjälpmedlen görs i receptionen, Sodexo Hjälpmedelsservice, Rissneleden 6 i Sundbyberg. Om hjälpmedlet återlämnas till annan adress debiteras gällande transportkostnad.

Återlämnade hjälpmedel skall vara väl rengjorda. Om ev. smitta är känd ska detta anges på hjälpmedlet. Vi betraktar alla återlämnade hjälpmedel som smittat gods och utgår från basala hygienrutiner.