Tyngdtäcke kan förskrivas till personer med stor motorisk oro och grava sömnsvårigheter.

Särskild förskrivningsrätt gäller. Var god se Hjälpmedelsguiden för att se vilka är behöriga förskrivare, information om avgifter samt annan aktuell information.

Utprovning bör göras innan förskrivning.  Innan utprovning  rekommenderar vi att Dag- och nattbok UTAN tyngdtäcke fylls i, den kan då användas som ett bedömningsunderlag för förskrivaren. Utprovning kan göras i  vårt tyngdtäckes rum där nästan alla förskrivningsbara täcken finns. Täcken kan tyvärr ej lånas ut.  Förskrivare kan göra en egen utprovning tillsammans med brukaren, rummet bokas via vår reception. Genom en konsultation kan utprovning göras tillsammans med en hjälpmedelskonsulent.

Se sortimentslistan Tyngdtäcken. De täcken som är gulmarkerade är de som finns i utprovningsrummet.

Brukaren ansvarar för tvätt under förskrivningstiden. Tvättanvisning medföljer täcket och de flesta täcken kan tvättas i hushållsmaskin för 6 kg. Hygienöverdrag till tyngdtäcken kan förskrivas.
Obs! Dessa klassas som plastpåse som kan medföra kvävningsrisk, därför ska man bedöma behovet av dessa innan förskrivning.

Uppföljning och utvärdering skall göras och dokumenteras.