Vid projektering och beställning av taklyft krävs nedanstående rutiner i enlighet med Region Stockholm. Denna rutin gäller för samtliga regionsförskrivare.

Förskrivare beställer taklyft och projektering via portalen.
 Konsultation tillsammans med konsulent sker som vanligt via blankett: Beställning Konsultation Taklyft.

Du som förskrivare behöver, tillsammans med patienten, säkerställa att eluttag finns i de rum där taklyften ska monteras innan förskrivning görs.
Det ställs särskilda krav på eluttag i våtrum.
Elinstallation bekostas av brukaren. Möjlighet finns att  ansöka om bostadsanpassning, i detta fall ska bostadsanpassningsbidraget vara godkänt innan förskrivningen genomförs.

När du vill beställa projektering alternativt beställning i portalen finns följande förskrivningsunderlag att välja bland:
Projektering taklyft, rak skena eller fristående
Projektering taklyft, med travers
Beställning taklyft med rak skena eller fristående
Beställning taklyft med travers

Alternativ A. Förskrivaren vill ha en projektering/hembesök tillsammans med montör från Liko:
Förskrivaren lägger ordern projektering i portalen. 
Förskrivaren kontaktas av Liko. Under projektering/hembesök får förskrivaren reda på vilken skena och motor som skall beställas i portalen (se aktuellt förskrivningsunderlag).

Alternativ B. Förskrivaren önskar konsultation av konsulent och montör från Liko:
Förskrivaren skickar in en konsultation till konsulent, ett ärendenummer skapas. Förskrivaren kontaktas av konsulent för bokning av hembesök tillsammans med konsulent och montör från Liko.

Under projektering/hembesök får förskrivaren reda på vilken skena och motor som skall beställas i portalen (se aktuellt förskrivningsunderlag). Förskrivaren anger ärendenumret på aktuell förskrivningsunderlag.

Förskrivare inom kommun och privata vårdgivare kan också använda nedanstående rutin och blanketterna:
Steg 1 Projektering taklyft 
Steg 2 Beställning taklyft