f

Förtydligad information ang. förskrivning av Adaptiv servo-bilevelapparatKommentarer inaktiverade för Förtydligad information ang. förskrivning av Adaptiv servo-bilevelapparat

Förtydligad information ang. förskrivning av Adaptiv servo-bilevelapparat, finns nu i Hjälpmedelsguiden.
”Adaptiv servo-bilevelapparat inklusive befuktare.
Kan förskrivas till patienter med centralt sömnapnésyndrom orsakad av hjärtsvikt.
Ny information har inkommit som gör gällande att det är ökad risk för kardiovaskulära dödsfall vid adaptiv servoventilationsbehandling för patienter med systematisk kronisk hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion.
Adaptiv servo-bilevelapparat bör därför enbart förskrivas efter särskilt övervägande.”