f

Ingen installation av eluttagKommentarer inaktiverade för Ingen installation av eluttag

Från och med 1 februari 2019 kommer Sodexo inte längre att ombesörja installation av eluttag vid en taklyftsmontering. Anledningen till detta är att det ligger utanför landstingets ansvarsområde.

Du som förskrivare behöver, tillsammans med patienten, säkerställa att eluttag finns i de rum där taklyften ska monteras innan förskrivning görs. Det ställs särskilda krav på eluttag i våtrum.

Elinstallation bekostas av brukaren. Möjlighet finns att  ansöka om bostadsanpassning, i detta fall ska bostadsanpassningsbidraget vara godkänt innan förskrivningen genomförs.