Mail: Klicka på namnet till berörd person    Telefon: 08-5788 5200 (Växel)

Namn Ansvar
Lena Jansson Distriktschef
Jennie Petersson Kommunikation- och utbildningskoordinator 
Kerstie Eliasson Produktkoordinator
Maria Carlsén Strategisk inköpare
Jakob Lindblom Verksamhetsutvecklare
Agneta Rudbäck FA Affärssystem Visma
Mia Grundén FA ass Affärssystem Visma
Maria Hammarström Kund- och marknadskoordinator
Sebastian Lind Enhetschef Verksamhetsstöd
Malin Malmjärn Enhetschef Rådgivning och teknik
Susanna Shin Enhetschef Logistik (Lager Orderservice)