Leveranser av hjälpmedel med kort leveranstid (grönmarkerade i portalen)
Beställning av hjälpmedel med kort leveranstid (grönmarkerade i portalen) skall vara Orderservice tillhanda senast kl 10.00 en arbetsdag före ordinarie leveransdag enligt körturlista. Detta gäller under förutsättning att likvärdig produkt kryssas för vid beställningen.

Observera att eventuella justeringar på hjälpmedel, tex ändring av sitthöjd på en rullstol, förlänger leveranstiden eftersom hjälpmedlet då måste hanteras på verkstan.

Bashjälpmedel levereras till enheterna.

Hämtning av hjälpmedel
Beställning av hämtning av hjälpmedel skall vara Orderservice tillhanda senast kl 10.00 en arbetsdag före ordinarie hämtningsdag enligt körturlista.

Bashjälpmedel hämtas på enheterna.