Kort info om utbildningen:

  • Välja lämplig produkt och dess styrsätt samt montering för sittande och liggande brukare
  • Programmering av sändare och enklare felsökning
  • Aktuellt sortiment från Abilia, Picomed och Permobil

 

Till vilka vänder sig utbildningen:

  • Arbetsterapeuter
  • Sjukgymnaster/Fysioterapeuter

 

Utbildningstillfällen:

  • 11 oktober 2018 kl: 13:00 – 16:00

 

Kursansvarig hjälpmedelskonsulent:

Ritva Kindlund 08-5788 5213