Kort info om utbildningen:

  • Välja lämplig produkt och dess styrsätt samt montering för sittande och liggande brukare
  • Programmering av sändare och enklare felsökning
  • Aktuellt sortiment från Abilia, Picomed och Permobil

OBS! Utbildningen hålls på Abilia, Solna Port, Råsundavägen 2-16, 169 67 SOLNA

 

Till vilka vänder sig utbildningen:

  • Arbetsterapeuter
  • Sjukgymnaster/Fysioterapeuter

 

Utbildningstillfällen: (Anmäl dig genom att klicka på länken för det datum som passar, anmälan är bindande)

 

Kursansvarig hjälpmedelskonsulent:

Ritva Kindlund 08-5788 5213

OBS! Utbildningen hålls på Abilia, Solna Port, Råsundavägen 2-16, 169 67 SOLNA