Kort info om utbildningen:

  • Identifiera behov av hjälpmedel för omgivningskontroll
  • Välja lämplig produkt och dess styrsätt samt montering för sittande och liggande brukare
  • Aktuellt sortiment från Abilia, Picomed och Permobil

 

Till vilka vänder sig utbildningen:

  • Arbetsterapeuter
  • Sjukgymnaster/Fysioterapeuter

 

Utbildningstillfällen: 

  • 11 oktober 2018 kl: 08:30 – 12:00

 

Kursansvarig hjälpmedelskonsulent:

Ritva Kindlund 08-5788 5213