f

SÄKERHETSMEDDELANDE FRÅN KARO PHARMA 20180118Kommentarer inaktiverade för SÄKERHETSMEDDELANDE FRÅN KARO PHARMA 20180118

Vår leverantör Karo Pharma går i dag ut med följande säkerhetsmeddelande:
”Sängbygel Reko har haft ett olyckstillbud vilket medfört att Karo Pharma klargör sängbygel Rekos användningsområde i våra bruksanvisningar.

Vid användning skall alltid risken att fastna med hand/arm i produkten, samt risk för klämrisk beaktas. Om användaren är orolig, förvirrad, omtöcknad eller har spasmer bör produkten användas endast efter individuell riskbedömning”