f

Uppdaterad information kring Sodexo Hjälpmedelsservices införande av TakeCareKommentarer inaktiverade för Uppdaterad information kring Sodexo Hjälpmedelsservices införande av TakeCare

Den 28 augusti 2017 inför Sodexo TakeCare. För enheter som själva har TakeCare innebär detta att konsultationer till Sodexo ska skickas helt i TakeCare.

För att skicka en TakeCare-konsultation till Sodexo behöver du fylla i och signera en av våra konsultationsblanketter SAMT beställa en konsultation.

Våra konsultationsblanketter hittar du i brukarens journal under Nytt, Blanketter och formulär, Samtliga blanketter och formulär och därefter söka på ”Sodexo”.

Efter att blanketten fyllts i beställs en konsultation genom att klicka på Nytt, Konsultationsärenden, Beställning av konsultation. Välj SodexoHjälpmedelsservice som mottagare. Under Diagnos/fråga kan du ange om ärendet gäller manuell rullstol, elrullstol, gånghjälpmedel osv. För övrigt räcker det med att hänvisa till den ifyllda blanketten och registrera samtycke, så att vi får ta del av den ifyllda blanketten.

Efter att du skickat iväg konsultationen skickar vi ett svar, som kommer dyka upp under Att vidimera i Mitt arbete. Du är därefter välkommen att kontakta vår Centralbokning och boka in en utprovningstid.

För dig som inte är ansluten till TakeCare skickas konsultationerna som tidigare.
Du hittar blanketterna här>

Vi hoppas och tror att detta ska underlätta arbetet och vardagen för dig som förskrivare, och att vi får ett mer kvalitetssäkert arbetssätt.

Vid eventuella frågor hör av er till Anna Bodin