Med anledning av Covid-19 kommer inget fastställt utbildningprogram under våren 2021.

 

Vi kommer löpande att presentera digitala utbildningar längre fram, håll dig uppdaterad genom att gå in på vår hemsida då och då.  Vi kommer även att presentera utbildningarna i våra Nyhetsbrev och på Portalen.

 

Vi följer löpande utvecklingen av rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm gällande restriktioner kring vår utbildningsverksamhet.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
https://vardgivarguiden.se/utveckling/2019-ncov/
https://www.krisinformation.se/

 

Vi åtar oss  även uppdragsutbildningar mot offertförfrågan. Exempel på efterfrågade uppdragsutbildningar är våra madrassutbildningar och förflyttningsutbildningar som vi håller till bland andra sjuksköterskor och vårdpersonal.
Vänligen kontakta Malin Malmjärn vid intresse.

Information kring utbildningarna

Utbildningarna är kostnadsfria för förskrivare i Region Stockholm,  kommuner, stadsdelsnämnder och privata vårdgivare som har avtal med Sodexo Hjälpmedelsservice.

Observera att anmälan är bindande.

Vid frågor: Kontakta Jennie Petersson jennie.petersson@sodexo.com
Utbildningsansvarig är Malin Malmjärn

Hitta hit: klicka här

Sekretesspolicy
Dina personuppgifter kan användas av Sodexo till att hantera dina förfrågningar. Dessa personuppgifter behandlas legitimt av Sodexo i informationen om sina tjänster.

Dessa personuppgifter behandlas av behöriga personer inom Sodexokoncernen och kan delas med externa serviceleverantörer, även i länder som inte anses ha tillräckligt hög skyddsnivå. Om en extern serviceleverantör skulle bli engagerad skapas kontrakt som säkerställer att sådana leverantörer följer gällande strikta sekretessregler och lämpliga garantier tas fram för att säkerställa tillräcklig skyddsnivå.

I enlighet med gällande lag kan du utöva dina rättigheter för personuppgifter.

För mer information, se vår Sekretesspolicy.