Beställ service av hjälpmedel

För att göra en beställning av service behöver du fylla i blanketten Arbetsorder – Teknisk service
Blanketten mailar du in Tekniskservice alternativt faxas till 08-5788 5210.

Du kan även nå oss på telefon på

08-5788 5200


Service kvällar, helger och nätter
Om det uppstår en nödsituation på grund av ett hjälpmedel har gått sönder kan man efter kontorstid och på helger ringa vårt akutnummer

070-583 99 33