HJULRUSET

– ett rullstolslopp i din egen takt

Sodexo Hjälpmedelsservic earrangerade den 22 september för första gången HJULRUSET –
ett rullstols/rollator/elrullstolslopp runt Lötsjön i Sundbyberg.

Läs om loppet här>

 

Loppet arrangerades av Sodexo Hjälpmedelsservice som en del i att uppmärksamma Nationella Hjälpmedelsdagen 23 september.
Kontaktperson: Jennie Petersson, 08-5788 5302, jennie.petersson@sodexo.com