Använd gärna vårt kontaktformulär om Du har allmänna verksamhetsfrågor, sortimetsfrågor eller övriga synpunkter.

Dagens datum (ÅÅ-MM-DD)

Synpunkten avser

Händelseförlopp:

Förslag till förbättring:

För återkoppling, vänligen fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi Dig inom 10 dagar:

Namn:

E-postadress:

Telefonnummer:

Vill Du ha en kopia på ifyllt formulär? Skriv ut innan Du trycker på "Skicka"

Sekretesspolicy
Dina personuppgifter kan användas av Sodexo till att hantera dina förfrågningar. Dessa personuppgifter behandlas legitimt av Sodexo i informationen om sina tjänster.

Dessa personuppgifter behandlas av behöriga personer inom Sodexokoncernen och kan delas med externa serviceleverantörer, även i länder som inte anses ha tillräckligt hög skyddsnivå. Om en extern serviceleverantör skulle bli engagerad skapas kontrakt som säkerställer att sådana leverantörer följer gällande strikta sekretessregler och lämpliga garantier tas fram för att säkerställa tillräcklig skyddsnivå.

I enlighet med gällande lag kan du utöva dina rättigheter för personuppgifter.

För mer information, se vår Sekretesspolicy.