Namn Ansvar
Lena Jansson Distriktschef
Jennie Petersson Kommunikation- och utbildningskoordinator 
Kerstie Eliasson Produktkoordinator
Kerstin Bodén Strategisk inköpare
Sebastian Lind Verksamhetsanalytiker
Jakob Lindblom Verksamhetsutvecklare
Katarina Lundbäck FA Affärssystem Visma
Mia Grundén FA ass Affärssystem Visma
Maria Hammarström Kund- och marknadskoordinator
Bengt Leijonhielm Enhetschef Teknik
Malin Malmjärn Enhetschef Rådgivning
Susanna Shin Enhetschef Logistik (Lager Orderservice)
Ing-Britt Wendelstig Enhetschef Administration (Fakturafrågor)

 

Mail: Klicka på namnet till berörd person

Telefon: 08-5788 5200 (Växel)