Korttidsförskrivning

Vid behov av hjälpmedel under en kortare period kontaktar man som brukare sin förskrivare.
Korttidsförskrivning tillämpas där förskrivaren bedömer att behovet av hjälpmedel är temporärt, max 6 månader. Högkostnadsskyddet gäller.

Avgift enligt fastställd prislista. För priser – klicka här

Hämtning och lämning av korttidsförskrivna hjälpmedel
Vid korttidsförskrivning hämtar och lämnar man själv hjälpmedlet.
Om Hjälpmedelsservice ordnar transport debiteras gällande transportkostnad.
För information om kostnad och leverans kontakta oss på 08-5788 5200.

Innan hämtning bör man kontakta Hjälpmedelsservice receptionen för att förvissa sig om att hjälpmedlet finns till hands.


Hyra av hjälpmedel som privatperson

Både privatpersoner och företag kan hyra hjälpmedel per månad.
Högkostnadsskyddet gäller inte för nedan.
Ta kontakt med receptionen för att lägga en beställning, 08-5788 5200.
Bor du i Skåne med omnejd, kontakta Sodexo 10-gruppen, 010-250 69 00.

Standardrullstol inkl. dyna:
700 kr/månad (hyran räknas från utlämningstillfället)

Mobil lyft:
Från 875 kr/månad

Sängryggstöd:
500 kr/månad

Hygienstol:
från 400 kr/månad

För ytterligare produkt- och prisuppgifter kontakta oss på 08-5788 5200.