f

Viktigt meddelande till brukare med kryckor som har artikelnummer 220DASKsw-LKommentarer inaktiverade för Viktigt meddelande till brukare med kryckor som har artikelnummer 220DASKsw-L

Från Sanicare Hjälpmedel AB:

Till dig som använder armbågskrycka
220DASKSW-L
Vi kan konstatera att en mindre mängd kryckor med ett produktfel passerat i vår rigorösa produktkontroll. Produktfelet består i att kryckans infästning i handtaget inte är korrekt och att det uppstår ett glapp mellan rör och handtag vilket kan medföra att röret och handtaget separerar när krycka lyfts.
Detta kan givetvis få allvarliga konsekvenser för användaren. Vi har lokaliserat felet till ett mindre parti kryckor som är producerade under november 2017 och utlevererade under november, december och januari.
Kontrollera din krycka på följande sätt. Titta på din krycka. Den ska på etiketten ha ett artikelnummer som heter 220DASKSW-L
Håll ett stadigt tag om det svarta handtaget och ett stadigt tag om röret. Vicka så kraftigt du kan. Känns handtag och rör inte stadigt när du vickar på det eller det finns en spricka mellan handtag och rör ska krycka bytas ut omgående. Ta då kontakt med den vårdenhet som du fått kryckan av för utbyte.
Vi tackar för din hjälp.
Falkenberg den 9 februari 2018
Med vänlig hälsning
Annika Ulfström
VD