Vad är ett hjälpmedel?

Hjälpmedel är en del av vård, behandling, habilitering och rehabilitering. I Region Stockholm förskrivs hjälpmedel enligt ett behovsinriktat synsätt, vilket innebär att patientens behov ligger till grund för vilka hjälpmedel som kan förskrivas. Läs mer om hjälpmedel på 1177.

Hur gör jag för att få ett hjälpmedel?

Är du i behov av hjälpmedel kan du kontakta en förskrivare. Förskrivare är personer inom olika yrken som utreder och bedömer dina behov av hjälpmedel tillsammans med dig och har rätt att prova ut och förskriva hjälpmedel. Ofta är förskrivaren en arbetsterapeut, , sjukgymnast/ fysioterapeut eller sjuksköterska. Förskrivaren kan exempelvis arbeta inom primärvårdsrehabiliteringen, i din kommun eller på en vårdcentral. Du kan läsa mer om förskrivningsrätten i Hjälpmedelsguiden.
Den som förskriver, dvs. beställer hjälpmedlet, har även ansvar för att informera dig om hur det används och träna dig i att använda hjälpmedlet. Förskrivaren skriver även in i din journal vilket hjälpmedel som har valts.

Utprovning på Sodexo

I de fall förskrivaren önskar hjälp vid utprovning av ett hjälpmedel träffas brukaren, förskrivaren, konsulent och eventuellt en tekniker för en konsultation. Förskrivaren skickar på förhand en konsultationsblankett för det hjälpmedel som ska provas. Vid en konsultation ska alltid en förskrivare närvara. Besöket sker vanligtvis på Sodexo hjälpmedelscentral i Hallonbergen, hitta hit.

Om brukaren av medicinska skäl inte kan besöka Sodexo kan hembesök erbjudas.
Vissa hjälpmedel provas alltid ut där de ska användas. Exempelvis Taklyft och Innowalk.

Hjälpmedel som förskrivs är lån via Region Stockholm

Ett förskrivet hjälpmedel är ett lånat hjälpmedel och ägs formellt av Region Stockholm eller leverantör som regionen anlitar. Det innebär att hjälpmedlet ska lämnas tillbaka när det inte längre behövs. I Hjälpmedelsguiden kan du läsa mer om vilket ansvar förskrivaren respektive du som har fått hjälpmedel har vid lån av hjälpmedel från Region Stockholm.

Avgifter

I de flesta behöver du som brukare inte betala något för ditt hjälpmedel, utan lånar det kostnadsfritt. Ibland måste man dock betala en hjälpmedelsavgift, och vissa tillbehör betalar brukaren själv. Läs om avgifter här.

Hjälpmedel som inte är ett hälso- och sjukvårdsansvar får brukaren själv köpa. Det kallas egenansvar.

Hyra och köpa hjälpmedel som privatperson

I vår reception i Hallonbergen finns en butik där du som privatperson kan köpa egenvårdsprodukter och andra hjälpmedel. Vi har även uthyrning av vissa hjälpmedel tex rullstolar, sängryggstöd, duschstolar och mobila lyftar.

Du kan även handla hjälpmedel och egenvårdsprodukter via vår webbshop.

För ytterligare information och prisuppgifter kontakta oss på 08-5788 5200, knappval 2.