Sodexo Hjälpmedelservice arbetar med smittförebyggande åtgärder för trygg vård under pandemin.

Vi följer de riktlinjer som finns inom Region Stockholm.

Vid besök hos oss erbjuds munskydd till alla besökare över 16 år och vi kan komma att begränsa antal medföljare vid konsultation eller utprovning. Kontakta oss ifall du önskar mer information.