Sodexo Hjälpmedelsservice har i uppdrag att ge hjälpmedelsservice till de som bor i norra delen av Stockholms län och Hjälpmedel Stockholm åt de om bor i södra delen av Stockholms län.

Flytt inom Stockholm

Om du flyttar från den södra sidan av Stockholm till den norra och din folkbokföringsadress ändras behöver du inte fylla i någon blankett för byte av hjälpmedelscentral. 

Om ditt hjälpmedel från Hjälpmedel Stockholm fungerar tillfredsställande kan du behålla det även om du flyttar till Sodexo Hjälpmedelsservice upptagningsområde. 

Blankett för byte av hjälpmedelscentral