Brukare som sökt asyl har ett LMA-kort med ett LMA-nummer som han/hon fått från Migrationsverket enligt Lagen om mottagande och asylsökande 2008:344.

Vid beställning av hjälpmedel skall det alltid anges i kommentarfältet att beställningen gäller en asylsökande. Brukarens LMA-nummer skall anges och även brukarens födelseår eftersom regelverket skiljer sig mellan barn och vuxna.

För ytterligare information se avsnittet om asylsökande på Hjälpmedelsguiden.