Vid projektering och beställning av taklyft krävs nedanstående rutiner i enlighet med Region Stockholm. Denna rutin gäller för samtliga regionsförskrivare.

Förskrivare inom kommun och privata vårdgivare kan också använda nedanstående rutin och blanketterna:

Steg 1 Projektering taklyft
Steg 2 Beställning taklyft

Förskrivare beställer taklyft och projektering via portalen. Konsultation tillsammans med konsulent sker som vanligt via blankett:
Konsultation Beställning av taklyft

När du vill beställa projektering alternativt beställning i portalen finns följande förskrivningsunderlag att välja bland:

Projektering taklyft, rak skena eller fristående
Projektering taklyft, med travers
Beställning taklyft med rak skena eller fristående
Beställning taklyft med travers

Alternativ A. Förskrivaren vill ha en projektering/hembesök tillsammans med montör från Liko:
Förskrivaren lägger ordern projektering i portalen. Förskrivaren kontaktas av Liko. Under projektering/hembesök får förskrivaren reda på vilken skena och motor som skall beställas i portalen (se aktuellt förskrivningsunderlag).

Alternativ B. Förskrivaren önskar konsultation av konsulent och montör från Liko:
Förskrivaren skickar in en konsultation till konsulent, ett ärendenummer skapas. Förskrivaren kontaktas av konsulent för bokning av hembesök tillsammans med konsulent och montör från Liko.

Under projektering/hembesök får förskrivaren reda på vilken skena och motor som skall beställas i portalen (se aktuellt förskrivningsunderlag). Förskrivaren anger ärendenumret på aktuell förskrivningsunderlag.