Här hittar du våra konsultationsblanketter:

Konsultation Beställning av taklyft
Bilaga Formgjuten sits, sittdyna, ryggdyna
Konsultation Tyngdtäcken
Konsultation Elrullstol
Konsultation Hygien, gång, träningshjälpmedel
Konsultation Manuella 
Konsultation Lyft, Lyftsele, Överflyttning
Konsultation Omgivningskontroll, personliga nödlarm och underarmsstöd
Konsultation Säng Madrass
Konsultation Ätapparat

Konsultation Kognitiva hjälpmedel 13 kommuner

Stödmaterial


Stöd vid bedömning inför förskrivning av formgjutet hjälpmedel
Stöd vid uppföljning av förskriven formgjutet hjälpmedel
Information formgjutet hjälpmedel
Stöd vid bedömning inför förskrivning av elrullstol 
Stöd vid uppföljning av förskriven elrullstol
Stöd vid förskrivning av larm
Stöd vid förskrivning av omgivningskontroll

Har din enhet Take Care och om samtycke finns skickar du in konsultationen där. I annat fall skickas den in via fax alt brev. Faxnr:  013 – 27 78 05 alt. Sodexo Hjälpmedelsservice, Rissneleden 16 B, 174 88 SUNDBYBERG