1. Brukaren gör en skadeanmälan hos aktuellt resebolag.
2. Brukaren kontaktar sedan supportcenter på telefonnummer: 08-5788 5200, knappval 3, alternativt skickar ett mail till supportcenter.hjs@sodexo.com

Obs: Skadeanmälan ska bifogas.

Om hjälpmedel blivit stulet

1. Brukaren polisanmäler stölden.
2. Brukaren kontaktar sin förskrivare.
3. Förskrivaren kontaktar hjälpmedelscentralen för vidare handläggning.

Obs: Polisanmälan ska skickas in.

Brukaransvar och ersättningsskyldighet finns beskrivet i Hjälpmedelsguiden under lånevillkor.