Inom Hjälpmedelsservice i Hallonbergen arbetar ca 100 personer med olika kompetens.

Våra konsulenter ger information, utbildning och hjälp med utprovningar till förskrivarna.

Våra tekniker kan snabbt ge brukaren hjälp med service och reparationer och vårt mobila serviceteam utför vissa reparationer och underhåll ute på enheterna eller hemma hos brukaren. Lagerpersonalen ser till att hjälpmedlen levereras.

Orderservice sköter orderregistrering och svarar på frågor gällande leverans och hämtning. Sortimentsservice svarar på frågor om val av sortiment.

Vår administrativa personal svarar för samordnande funktioner inom hela verksamheten.

För oss är det viktigt att Du som kund känner trygghet och förtronde för oss – och vi arbetar därför aktivt med ständiga förbättringar! Allt för att anpassa oss efter Dina önskemål som kund till Sodexo Hjälpmedelsservice!

Med vår samlade kompetens och erfarenhet har Hjälpmedelsservice i samarbete med förskrivarna, möjlighet att erbjuda rätt hjälpmedel till den enskilde brukaren.

Med god service, tillgänglighet och en effektiv logistikkedja kan vi bidra till att stödja brukaren i det dagliga livet.

Välkommen!