f

Internationella handikappdagen 3/12Kommentarer inaktiverade för Internationella handikappdagen 3/12

Den Internationella handikappdagen instiftades av FN:s generalförsamling 1992 till syfte att främja förståelsen av frågor som rör funktionshinder och att mobilisera stöd för funktionshindrade människors värdighet, rättigheter och välbefinnande. Den strävar också efter att höja medvetenheten om fördelarna med att integrera människor med funktionshinder i alla delar av det politiska, sociala, ekonomiska och kulturella livet.

Enligt en rapport som världshälsoorganisationen (WHO) publicerade under 2015, har 15% av världsbefolkningen någon typ av funktionsnedsättning. En funktionsnedsättning kan vara medfödd, men uppkommer i många fall under livets gång. En del av dem är synliga, medan andra är osynliga eller mycket svåra att upptäcka.

Sodexo ser mångfald inom företaget som en stor tillgång. Samtidigt som den bidrar till engagemang och innovation bland medarbetarna, hjälper den oss att ändra vår syn på andra och respektera varandra trots våra olikheter. Vi tycker att det är viktigt att skapa en arbetsmiljö, som gör det möjligt för personer med funktionsnedsättning att ta del av arbetslivet. Vi vill se förmågan istället för hindren.

Enligt ett åtagande som Sodexo nyligen gjort, ska 100% av de länder där vi är verksamma ta fram initiativ/program som främjar rekrytering, engagemang och utveckling av personer med funktionsnedsättning inom de närmaste tio åren (till år 2025).

Läs mer om Sodexos engagemang för personer med funktionsnedsättning (OBS Engelsk text)