Sodexo Hjälpmedelsservice
Rissneleden 16 B
174 53 Sundbyberg
Tfn 08-5788 5200

Med bil:
Från E 18, ta av mot Sundbyberg C – Ursviksvägen. Följ sedan skyltning mot Rissne, Hallonbergen. Sväng höger vid rödlyset vid OKQ8, och fortsätt sedan in på Rissneleden. Sväng tredje höger in till Rissneleden 16 B, Sodexo Hjälpmedelsservice.

Med buss och tunnelbana:
Flertalet bussar trafikerar Hallonbergen C.
Linje 11 (blå linjen) mot Akalla. Station Hallonbergen.
Se www.sl.se för karta och tidtabell.

Parkering:
Besöksparkering: Odlingsgatan 11 E, 174 53 SUNDBYBERG

Observera parkeringsskyltar för tidsregler och avgifter!