Namn Ansvar
Joachim Hilding Verksamhetschef
Kerstie Eliasson Produkt- och Sortimentsansvarig
Maria Carlsén Inköpare
Jakob Lindblom Verksamhetsutvecklare
Agneta Rudbäck Funktionsansvarig IT
Malin Sundling Kund- och marknadskoordinator
Sebastian Lind Enhetschef Verksamhetsstöd
Malin Malmjärn Enhetschef Rådgivning och Teknik
Jeanette Jäderqvist Enhetschef Hjälpmedelslogistik

Mail: Klicka på namnet till berörd person

Telefon: 08-5788 5200 (Växel)