Namn Ansvar
Joachim Hilding Verksamhetschef
Jennie Petersson Kommunikation- och utbildningskoordinator 
Kerstie Eliasson Produktkoordinator
Maria Carlsén Strategisk inköpare
Jakob Lindblom Verksamhetsutvecklare
Agneta Rudbäck FA Affärssystem Visma
Andreas Lager FA ass Affärssystem Visma
Malin Sundling Kund- och marknadskoordinator
Sebastian Lind Enhetschef Verksamhetsstöd
Malin Malmjärn Enhetschef Rådgivning och teknik
Jeanette Jäderqvist Enhetschef Logistik (Lager Orderservice)

Mail: Klicka på namnet till berörd person

Telefon: 08-5788 5200 (Växel)