För att komma direkt till Hjälpmedelscentrum i Östergötlands hemsida, klicka här>

Sodexo vann upphandlingen angående hjälpmedelsservice i Östergötland. Som ett led i detta ska Sodexo förvärva Hjälpmedelscentrum AB från Region Östergötland och tillträdet sker i anslutning till verksamhetens start den 1 juni 2015. Sodexo kommer bland annat att ta över utprovning, teknisk anpassning, reparation och leverans av medicintekniska hjälpmedel till personer med funktionsnedsättningar. Avtalet löper över fem år med möjlighet till förlängning om ytterligare fem år.

  • Den 1 juni startade vi upp vårt uppdrag på Hjälpmedelscentrum – en intensiv och engagerad start som under omständigheterna fungerat riktigt bra – som vid alla förändring uppkommer naturligtvis en del frågor som måste utredas, men på det stora hela har uppstarten fungerat bra!
  • Ingela Piirimets och Lena Jansson kommer att träffa varje kommun efter sommaren för uppföljnings av avtalet, rutiner och andra specifika frågor, inbjudan är utskickad.
  • I fortsättningen kommer information kring Hjälpmedelscentrum i Östergötland finnas som en rubrik överst på hemsidan med direktlänkning till Hjälpmedelscentrum hemsida.

 

Den 27 april träffade Lena Jansson kommundernas kontaktpersoner där hon informerade om

  • – Uppstartsprocessen som löper på enligt plan
  • – Rekrytering av personal pågår
  • – Kommande leveranser är säkerställda

Nytt möte kommer att hållas 18 maj


Den 23 mars träffade Lena Jansson (Distriktchef Sodexo) de 13 kommunerna och regionen för att hitta bra former för samverkan och återigen se till att övertagandet bli så smidig som möjligt. Ett nytt möte är inbokat 27 april.


Den 11 mars skickades ett pressmeddelande ut, läs det här>


Den 3 mars påbörjades ett uppstartsprojekt för att säkerställa att övergången blir så smidig som möjligt. Malin Westling är projektledare.


 

Kontaktpersoner:

Lena Jansson, Distriktchef Sodexo
lenaA.jansson@sodexo.com

Malin Westling, Projektledare Sodexo
malin.westling@sodexo.com

Ingela Piirimets, Platschef Hjälpmedelscentrum Östergötland
ingela.piirimets@hjmost.se