Vi tar ansvar genom Service med EQ

Att som företag ta ansvar för våra medarbetares utveckling, våra kunder, vår gemensamma miljö och mångfaldsfrågor, det kallar vi inom Sodexo för Service med EQ. Vi arbetar för att förbättra livskvaliteten i vardagen för de vi arbetar för och för varandra.

Sodexo är en av endast ett fåtal globala aktörer som kan stödja kunder på lokal, regional och internationell nivå med skräddarsydda, heltäckande servicelösningar – och samtidigt hjälpa dem att ta sitt sociala och miljömässiga ansvar. Vår målsättning är att ligga i framkant när det gäller Corporate Responsibility.

Det finns en vilja inom Sodexo i Sverige och internationellt att ta ett socialt ansvar. I Sverige arbetar vi med projektet STOP Hunger genom Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner. Samarbetet bygger på att hjälpa behövande i Sverige. Både inom Sodexo i Sverige och internationellt vill vi bekämpa fattigdom och undernäring. Genom samarbetsavtalet med stadsmissionerna medverkar vi aktivt i en verksamhet där målet är en bättre framtid för utsatta människor.

Sodexo i USA tog initiativet till projektet STOP Hunger 1996. Sodexos medarbetare ville bekämpa fattigdom och undernäring i sina närmiljöer. Sedan STOP Hunger-projektet startade har miljontals måltider serverats till behövande runt om i världen.

Samarbetsavtalet med Stadsmissionerna innebär bland annat att Sodexo bidrar med livsmedel till måltider som serveras till de behövande samt genom andra aktiviteter där vi bidrar med vår tid och våra produkter. Samarbetet är en del av ”Service med EQ”.

Sodexo har arbetat med hjälpmedelsverksamhet sedan 2003.
Vi har provat ut och skräddarsytt hjälpmedel till tusentals personer. Allt med målet att förbättra livskvaliteten i vardagen för brukarna. Våra lokaler i Sundbyberg norr om Stockholm rymmer serviceverkstad, lager, utproving- och utbildningslokaler. Våra hjälpmedelskonsulenter och tekniker har specialistkunskaper för att möta både brukar och förskrivares behov. vi vill att våra tjänster ska vara det bästa alternativet för den enskilde,  miljön och ekonomin.