Reparationer

Sodexo hjälpmedelsservice har en stor och välutrustad verkstad i Sundbyberg (Hallonbergen), där du kan beställa tid för reparation. Normalt får du en tid inom ett par dagar. Vid akuta problem kan du ofta få en tid samma dag.

Vi kan även hjälpa till med att hämta in ditt hjälpmedel till vår verkstad och sedan köra hem det efter reparationen, detta kan ta några dagar extra. Har du hjälpmedel som är svåra att flytta på (t.ex sängar och lyftar), kan vårt mobila serviceteam hjälpa till med att reparera hjälpmedlet i ditt hem.

Bra att tänka på vid service och reparation
 • Hjälpmedlet ska vara väl rengjort.
 • Ange aktuellt telefonnummer till person som vi kan kontakta vid frågor om servicen.
 • Förskrivare som skriver arbetsorder för service eller reparation, ska beskriva felet så utförligt som möjligt på arbetsordern och lämna telefonnummer till kontaktperson.
 • Uppge hjälpmedlets eventuella individnummer. Etikett sitter på hjälpmedlet (börjar oftast med bokstaven P,X,V eller M)
 • Uppge om hjälpmedlet är en specialanpassad produkt.
 • Vid bokat servicebesök väntar patienten i väntrummet. Ta med egen lyftsele för eventuell hjälp vid förflyttning.
 • Vi tar även emot hjälpmedel på så kallade drop-in tider mellan 08:00-16:30 med följande fel:
  • Punkteringar
  • Bromsar
  • Länkhjul
  • Sidoskydd
  • Fylla däck med luft
 • Eventuell laddare ska alltid medfölja vid service (gäller ej laddare som är fast monterad i vägg eller tak).
Besiktningar

Sodexo hjälpmedelsservice har behörighet att förutom reparationer även utföra alla typer av förebyggande underhåll (besiktningar). Det gäller främst sängar och lyftar. Vi besiktigar inte bara de hjälpmedel vi själva hyr ut, utan åtar oss gärna att besiktiga även kommunala och privata vårdgivares hjälpmedel.

Ditt eget ansvar

Som brukare av ett hjälpmedel har du själv ett ansvar för att sköta och förvara ditt hjälpmedel på bästa sätt. Det betyder t.ex att du förväntas hålla hjälpmedlet rent, däcken välpumpade och eventuella batterier välladdade. Har du behov av att komplettera eller byta ut ditt hjälpmedel, ska du kontakta din förskrivare för vidare diskussion.

För att beställa service, reparation eller besiktningar av dina hjälpmedel kontakta oss på 08- 5788 5200, knappval 3, eller skicka ett mail till supportcenter.hjs@sodexo.com.

Försäkring av hjälpmedel

Vid förskrivning av dyrare hjälpmedel bör försäkringsskyddet ses över då brukaren kan bli ersättningsskyldig om hjälpmedlet är blir skadat eller stulet.

Nödsituation utanför kontorstid

Denna beredskap gäller endast vid nödsituation för de brukare som har hjälpmedel via Sodexo.

Tel: 08-5788 5200, knappval 3

Definition nödsituation :
– Om man inte kan ta sig i eller ur sin säng pga att sängen eller lyften är trasig.

– Om man inte kan ta sig in till toaletten för toalettbesök pga att transportmedlet är trasigt  (rullstol, rollator, duschstol )
– Om man inte kan transportera sig för att kunna äta/dricka.( rollator, rullstol )
– Om det finns stor risk för att få sår på grund av att din behandlande madrass har gått sönder.