Om behovet av hjälpmedel har upphört återlämnas de till närmaste vårdcentral eller Sodexo Hjälpmedelsservice.

Bashjälpmedel
Bashjälpmedel (t.ex. toalettstolsförhöjning, badbräda och gånghjälpmedel) lämnas på närmaste vårdcentral eller hos Sodexo Hjälpmedelsservice i receptionen, Rissneleden 16 B, Sundbyberg.

Personligt förskrivna hjälpmedel
Skrymmande hjälpmedel (t.ex. rullstolar, duschstolar på hjul, golvlyftar, sängar, sängdävert, andra sängtillbehör, el-ryggstöd samt vissa barnhjälpmedel) hämtas utan kostnad av Sodexo Hjälpmedelsservice i hemmet. Finns bashjälpmedel går de med samma transport. För att beställa hämtning ring 08-5788 5200.

Hyrhjälpmedel för tillfälligt behov (max 6 månader)
Uppsägning av hyran och återlämning av hjälpmedlen görs i receptionen, Sodexo Hjälpmedelsservice, Rissneleden 16 B, Sundbyberg. Om hjälpmedlet återlämnas till annan adress debiteras gällande transportkostnad.

Återlämnade hjälpmedel skall vara väl rengjorda.