Brukaren ansvarar själv för kostnader i samband med flytt av säng.

Om du ombesörjer egen flytt av säng ansvarar du för:
– att informera Sodexo Hjälpmedelsservice om flytt och ändrad adress
– kostnader för eventuella skador som uppkommer
– beställa funktionskontroll och besiktning av säng innan den tas i bruk efter flytt (kostnadsfritt).

Vänligen ring Sodexo Hjälpmedelsservice på 08-5788 5200.


Om Sodexo Hjälpmedelsservice anlitas, faktureras du följande priser:

Flytt av säng vid byte av bostad inom länet:
Brukaren betalar hela kostnaden 1650 kr inkl. moms.

Flytt av säng inom bostaden pga. ommöblering:
Brukaren betalar hela kostnaden 688 kr inkl. moms.

Flytt av säng från kommunalt boende till eget boende:
Brukaren betalar hela kostnaden 1650 kr inkl. moms.

Flytt av säng/sänglyft från eget boende till särskilt boende:
Förskrivare skall ta kontakt med det särskilda boendet för att få besked om de önskar att sängen skall flyttas med till boendet. Om sängen skall flyttas med, ansvarar kommunen/boendet för flyttkostnad samt övertagande av hyra för sängen. Information skall lämnas till Sodexo Hjälpmedelsservice att brukaren har flyttat till särskilt boende. Förskrivaren ansvarar för att informera om att debitering av flyttkostnad kommer att ske till en kostnad av 1320 kr exkl. moms.

Vid transporter till skärgårdsöar utan fast förbindelse tillkommer faktiska kostnader för förbindelser med fastlandet.

Vid flytt av säng/sänglyft till adress utanför Stockholms läns landsting ska brukaren kontakta förskrivaren innan flytten. Sängen/sänglyften lämnas tillbaka och ny förskrivning görs på den nya orten.