Planerar du att att flytta från länet och önskar ta med förskrivna hjälpmedel kontakta din nuvarande förskrivare.

Vid flytt till annat landsting ska kostnadsansvarig från både Stockholms Läns landsting och den mottagande sjukvårdshuvudmannen komma överens om vilka hjälpmedel man kan ta med.

Huvudregeln är att de hjälpmedel som kan återanvändas lämnas tillbaka och man får nya hjälpmedel av den nya huvudmannen. Har man specialanpassade hjälpmedel är det oftast lämpligast att en överenskommelse görs med det landsting man flyttar till.