Om ett hjälpmedel skadas, tappas bort eller blir stulet ska detta anmälas till Sodexo hjälpmedelservice.

Om ditt hjälpmedel skadats t.ex. i samband med flygresa och behöver repareras

1. Gör en skadeanmälan
2. Kontakta vårt supportcenter på 08-5788 5200, knappval 3, eller skicka ett mail till supportcenter.hjs@sodexo.com

Om ditt hjälpmedel blivit stulet

1. Polisanmäl stölden.
2. Kontakta din förskrivare.

Försäkring av hjälpmedel

Vi rekommenderar att du ser över ditt försäkringsskydd då du kan bli ersättningsskyldig vid borttappat eller stulet hjälpmedel. Du kan även bli ersättningsskyldig om hjälpmedlet är skadat av onormalt slitage. 

Brukaransvar och ersättningsskyldighet finns beskrivet i Hjälpmedelsguiden under lånevillkor