Om ditt hjälpmedel skadas t.ex. i samband med flygresa och behöver repareras:
1. Gör en skadeanmälan
2. Kontakta vår verkstad på 08-5788 5200 alternativt skicka ett mail till Tekniskservice.

Ta med en kopia på skadeanmälan när du kommer till oss på Sodexo Hjälpmedelsservice.


Om ditt hjälpmedel blivit stulet:
1. Polisanmäl stölden
2. Kontakta din förskrivare

Brukaransvar och ersättningsskyldighet finns beskrivet i Hjälpmedelsguiden under lånevillkor