f

Viktigt meddelande angående kryckor med följande artikelnummer 220DASKsw-L.Kommentarer inaktiverade för Viktigt meddelande angående kryckor med följande artikelnummer 220DASKsw-L.

Från Sanicare Hjälpmedel AB

Till våra kunder
VIKTIGT MEDDELANDE ANGÅENDE KRYCKOR MED FÖLJANDE ARTIKELNUMMER

220DASKsw-L.
Vi kan konstatera att en mindre mängd kryckor med ett produktfel passerat i vår rigorösa produktkontroll. Produktfelet består i att kryckans infästning i handtaget inte är korrekt och att det uppstår ett glapp mellan rör och handtag vilket kan medföra att röret och handtaget separerar när krycka lyfts. Detta kan givetvis få allvarliga konsekvenser för användaren. Vi har lokaliserat felet till ett mindre parti kryckor som är tillverkade under november 2017.
Felet upptäcks mycket lätt och vi ber er om följande hjälp i en första åtgärd innan utlämning av någon av ovanstående artiklar sker till användare. Var vänlig och kontrollera att röret är fastgjort i handtaget. Det ska absolut inte leda eller sitta löst. Upptäcks ett sådant problem ska produkten reklameras till oss. Vi från vårt håll kontrollerar samtliga produkter på vårt lager innan ytterligare leveranser sker. Vi har också uppmärksammat vår tillverkare på problemet och avvaktar just nu deras analys.
Vi kan dessvärre inte utesluta att några få felaktiga produkter hamnat hos konsument och vi snabbutreder nu vid vilket produktionstillfälle felet uppstått. Till de användare som eventuellt använder denna produkt i dag är vi tacksamma för om bifogad information går ut omgående.
Visar det i vår kontroll att vi hittar fler felaktiga produkter kan en återkallelse bli aktuell av den produktion som felet avser. Vi återkommer här med information så snart det är möjligt. Kontakta vår kundtjänst eller undertecknad om ytterligare information.
Med vänlig hälsning
Annika Ulfström

VD