Information och blankett för anmälan av Medicinsk teknisk avvikelse hittar du här

En kopia av anmälan ska för kännedom skickas till:
Sodexo Hjälpmedelservice
att: Kvalitetsutvecklaren
174 53 Sundbyberg

Den anmälda produkten skall, om inte speciella skäl föreligger, tillsammans med bruksanvisning och eventuell förpackning insändas till Sodexo Hjälpmedelservice. Var god använd blankett: Retur av reklamerat hjälpmedel

Klicka här för att se vår rutin kring anmälan av negativ händelse/tillbud avseende medicinteknisk produkt >