Mail: Klicka på namnet till berörd person    Telefon: 08-578 852 00 (Växel)

Ledning
Malin Malmjärn Enhetschef
Sofia Mieden Arbetsledare
Hjälpmedelskonsulenter
Sortimentsrådgivning 08-5788 5200 knappval 1
Tidsbokningen Manuella 08-578 852 80 Elrullstolar 08-578 852 84
Larm/omgivningskontroll
Madde Ödman
Lina Backman
Gång och träning (barn/vuxen)
Anna Landsmann
Sara Enlund
Victor Carlson Föräldraledig
Specifika barnhjälpmedel
Lotta Krossén
Milena Johannes Föräldraledig
Lyftar och överflyttning
Malin Porsmark
Äthjälpmedel
Madde Ödman